Home

Stichting Komp u ter hulp
Met Stichting Komp u ter hulp heeft Stichting WIEC al vanaf 2007 een samenwerking. Bij problemen als het gaat om de computer schakelen we Kom u ter Hulp in. Voor jongeren die in de ICT sector verder willen is Komp u ter Hulp een goede opstart om alsnog door te stromen naar het reguliere onderwijs. Jongeren zonder startkwalificatie en/of jongeren die in de ICT sector willen doorstromen is dit een prima  optie. Organisaties en/of gemeentes kunnen trajecten inkopen bij Komp u ter Hulp. Dit geldt zowel voor jong al oud.

Zonder ICT voropleiding naar MBO-3-4 niveau

Doorstroomschema

Basistraining

Lescomputers installeren bij bewonersorganisaties

Stagiaires installeren thin clients bij bewonersorganisaties